С нас Вие сте

винаги една крачка напред.

Стратегиите и опита на нашия екип адвокати ще Ви помогнат
да разрешите дори сложен правен казус.

Ние предлагаме

достъпна и ефективна правна помощ.

Имаме необходимите знания и опит, трупани повече от 25 години!

Ние сме тук,

за да защитим правата и интересите Ви

по най-добрия за Вас начин.

Правни услуги

Спестете си рисковете и неприятностите при покупка или при продажба на недвижим имот като се доверите на нашите знания, дългогодишен опит и многобройни доволни клиенти. Ние ще защитим интересите Ви максимално и ефективно.

Адвокатската ни кантора предлага ЕКСПРЕСНО регистрация на фирма, промяна на управител и съдружници, промяна на адреса на управление. Услугите се предлагат и ДИСТАНЦИОННО.

Консултации и представителство пред съд по всички въпроси на семейното право – развод, спор за родителски права, дело за издръжка, делба след развод, домашно насилие, установяване или оспорване на произход, брачен договор, осиновяване.

Ако имате проблем във връзка с наследство или наследени съсобствени имоти – правни консултации, извънсъдебна или съдебна делба, приемане на наследство, отказ от наследство, изготвяне на завещание, обявяване на завещание, оспорване на завещание, Европейско удостоверение за наследство, наследяване с международен елемент.

Mожем да Ви осигурим правна помощ, съдействие и защита във всички сфери на гражданското право.

Придобиване на недвижим имот, учредяване на вещно право – нотариални актове, договори, делба, защита пред съд на правото на собственост, управление на недвижими имоти, комплексно правно обслужване на строителни фирми – договори, снабдяване с документи и др.

Ние имаме дългогодишен опит в предоставянето на цялостно правно обслужване на български и чуждестранни корпоративни клиенти.

Ако Ви е необходим адвокат по облигационно / договорно право или ако Ви е необходим адвокат за събиране на вземанията, спокойно можете да се доверите на знанията ни, индивидуалния ни подход и натрупания през годините опит.

Снабдяване с разрешително, лиценз, удостоверение и други. Регистрация на търговски обект. Снабдяване с документи.

Предлагаме пълен пакет от услуги, който ще Ви спести притесненията, незнанието, объркването в чужда държава.

Пълно съдействие при придобиване на гражданство или уреждане на пребиваване в България. Обжалване на наказателни постановления. Водене на дела пред Европейския съд по правата на човека, както и на дела против държавата или община за вреди.

Необходимост от правно съдействие в сферата на банковото право и кредитирането.

Пълно съдействие и представителство при настъпване на застрахователно събитие, правна защита и представителство пред съд при трудова злополука.

Реабилитиране на осъдени лица по съдебен ред; съдействие при постигането на извънсъдебни и съдебни споразумения с прокуратурата по наказателни дела; Предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство; Процесуално представителство по наказателни дела от частен и общ характер.

За нас

При изпълнение на възложената ни работа ние предлагаме високо качество, професионализъм, индивидуален подход и специално внимание към всеки от клиентите ни. В резултат се радваме на тяхното доверие и лоялност към нас през годините. Вече повече от 25 години клиентите ни получават професионално обслужване както на български, така и на немски, английски и руски езици.

Отзиви от наши клиенти

Сподели своето мнение

6285 +

Доволни клиенти

25

Години опит

98 %

Успешно решени казуса

Често задавани въпроси и отговори:

Все по-често съпрузите, които се развеждат, поставят въпроса за споделеното родителство, но то все още не е изрично законодателно уредена правна възможност. Съдът може да одобри споразумение, в което родителските права да се упражняват при условията на споделено родителство, но по принцип съдът следва дългогодишната си практика и традиция упражняването на родителските права да бъде предоставено на единия родител, който и да поеме отговорността. Само чрез споразумение родителите могат да уговорят съвместно упражняване на родителските права – т.нар. „споделено родителство“.

След като имаме постановено от съда решение, след като същото е влязло в сила, всеки от двамата родители следва да изпълнява точно вменените му задължения. Родителят, на когото е предоставено упражняването на родителските права има задължението да предоставя детето за лични контакти с другия родител. Съдът приема, че в интерес на детето е общуването и с двамата родители и възприема негативно ограничаването от страна на единия родител възможносттта на детето да поддържа контакт и да се среща редовно и с другия си родител.

Ако все пак това Ви се случи и другият родител на детето осуетява или препятства срещите ви с детето, можете да потърсите защита както с образуването на едно изпълнително дело, така и с ангажиране на наказателната отговорност на другия родител по реда на чл. 182, ал. 2 от НК. Следва да се образува наказателно дело от частен характер, в което да докажете на съда отказа на другия родител да виждате детето си във времето, определено в съдебното решение за режим на лични контакти. Наказанието е пробация и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

Споразумението при развод по взаимно съгласие включва няколко групи въпроси:

Първата група въпроси, по които следва да се постигне единомислие в споразумението са тези, касаещи родените в брака деца, които все още не са навършили пълнолетие:

  • кой от двамата родители ще упражнява преките грижи по тяхното отглеждане и възпитание, респективно местоживеенето на всяко от децата
  • режимът на лични контакти на родителя, който няма да упражнява преките грижи за децата, както и размерът на издръжката

Втората група въпроси, по които съпрузите следва да се споразумеят касаят на кой от двамата съпрузи ще се предостави ползването на семейното жилище, дължат ли си съпрузите взаимно издръжка, какво ще е фамилното име на съпругата след развода /дали ще възстанови предбрачното си фамилно име или ще запази брачното си фамилно име; как ще се поемат разноските по делото.

В споразумението за развод по взаимно съгласие могат да се уредят и имуществени въпроси между съпрузите, касаещи подялбата между тях на имуществото, придобито по време на брака им. Това ще доведе до допълнителни разноски по делото, но пък ще спести воденето на последващо дело за делба, което със сигурност е свързано със значително по-високи разходи.

За да сте наясно какви са вариантите за разрешаване на различните въпроси, които трябва да бъдат включени в споразумението, е необходимо да се обърнете към опитен бракоразводен адвокат и с негова помощ двамата съпрузи да намерят най-оптималния в конкретната ситуация вариант за разрешаване на всеки от въпросите.

В Закона са посочени две групи заболявания, засягащи интелекта, психиката и волята на болния и явяващи се предпоставка за искане едно лице да бъде поставено под запрещение:

Слабоумие – вродено психическо заболяване, при което са възможни различни степени на умствено недоразвитие – идиотия, имбецилност, дебилност, олигофрения и душевна болест /психопатия/ - придобито психическо заболяване – шизофрения, епилепсия и други

Вижте повече

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Последни публикации

Поставяне под запрещение

Eдно пълнолетно лице поради заболяване, водещо до „слабоумие или душевна болест“, не е в състояние да се грижи пълноценно за своите работи.

Дело за родителски права

Делата за упражняване на родителските права са много често срещани в сферата на Семейното право, също толкова често колкото са и делата за развод.

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие е процедура, с която се прекратява брака между двамата съпрузи поради непоколебимото съгласие на двамата за това.

Развод от чужбина

Все по-често се налага да се организира разрешаването на административни и правни въпроси чрез връзка с адвокат онлайн, без да се пътува до България.

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.