Застрахователно право

Към днешна дата застрахователните дружества предлагат разнообразни видове застраховки. Днес на пазара съществуват много и разнообразни видове застраховки – застраховка гражданска отговорност, застраховка каско, застраховка живот, застраховка имущество и много други.

Смисълът на застраховката е застрахованият да получи обезщетение при настъпване на застрахователното събитие, отразяващо се с негативни последици върху живота на застрахования.

Не рядко се случва обаче застрахователят да откаже да изпълни задълженията, поети от него по застрахователния договор, да откаже да изплати обезщетение или да предложи изплащане на обезщетение, многократно по-ниско от полагаемото се на застрахования.

Ние от Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори сме компетентни да Ви окажем пълно правно съдействие и защита при:
  • Сключване на застрахователен договор
  • Подаване на възражение срещу отказ на застраховател да плати застрахователно обезщетение
  • Изготвяне на писмена претенция до застраховател във връзка със задължението му да заплати застрахователно обезщетение или сума
  • Участие и представителство в преговори със застрахователни компании за извънсъдебно решаване на възникнали спорове
  • Представителство пред държавни органи, в които се намират доказателства от значение за разрешаване на конкретния правен казус
  • Изготвяне на искови молби и формиране на претенцията на застрахования, представителство пред съд и защита срещу застрахователни компании
  • Правна защита и процесуално представителство по всички застрахователни дела, в това число по застраховка трудова злополука, по застраховка Гражданска отговорност, по застраховка Каско
  • След влизане в сила решението на съда поемаме ангажимент и по получаване от застрахования на присъденото обезщетение и направените за воденето на делото съдебни разноски

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат по застрахователно право, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.