Семейно право

Адвокатската ни кантора е специализирана в областта на семейното право. Прилагайки професионалния си опит и специално внимание и индивидуален подход към всеки конкретен казус ние се стараем да намерим максимално ефективна защита на Вашите права и законни интереси. Чувството на удовлетвореност у нашите клиенти създава дълготрайните отношения на кантората с повечето от тях.

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори предлага консултиране и процесуално представителство при:
  • Развод по взаимно съгласие и развод по общия исков ред /по вина на единия съпруг/; развод от чужбина
  • Уреждане на имуществените отношения между съпрузите във връзка с придобитото по време на брака им – недвижими имоти, движими вещи
  • Вещноправни искове за собственост след развода – делба на имуществото
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
  • Уреждане на въпроси, свързани с издръжката
  • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред чрез съдебен изпълнител
  • Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка
  • Уреждане на въпроси, свързани с упражняването на родителски права
  • Спор за родителски права
  • Режим на лични отношения между родители и деца
  • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България
  • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи
  • Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица
  • При домашно насилие - консултация, подготовка на необходимите документи за завеждане на дело, процесуално представителство пред съд
  • Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата
  • Консултации и правно съдействие при осиновяване - пълно и непълно осиновяване
  • Брачен договор - Изготвяне на брачен договор преди сключването на брак или по време на брака. Сключване на брачния договор пред нотариус. Вписване на брачния договор в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписванията

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат по семейно право, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Статии към семейното право

Поставяне под запрещение

Eдно пълнолетно лице поради заболяване, водещо до „слабоумие или душевна болест“, не е в състояние да се грижи пълноценно за своите работи.

Дело за родителски права

Делата за упражняване на родителските права са много често срещани в сферата на Семейното право, също толкова често колкото са и делата за развод.

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие е процедура, с която се прекратява брака между двамата съпрузи поради непоколебимото съгласие на двамата за това.

Развод от чужбина

Все по-често се налага да се организира разрешаването на административни и правни въпроси чрез връзка с адвокат онлайн, без да се пътува до България.

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.