Регистрация на Фирма

Ако имате бизнес идея и искате да я осъществите, то тогава, за да извършвате търговска дейност, следва да регистрирате фирма /ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД или друг вид търговско дружество/. Регистрацията се извършва чрез вписване на фирмата в търговския регистър.

Адвокатската ни кантора предлага експресно всички услуги, свързани с Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Услугата ще бъде извършена по електронен път, с електронния подпис на адвокат, при което дължимите държавни такси ще бъдат близо два пъти по-ниски.

Освен това в случай, че отсъствате, услугата може да бъде предоставена изцяло дистанционно. Това означава, че е без значение в кой град сте, без значение дали сте в чужбина, можете да възложите на адвокатската ни кантора регистрацията на Вашата фирма. Необходимо е само да се свържете с нас по и-мейл, като в срок до 24 часа ще Ви отговорим с повече информация за механизма на работа и условията на услугата.

При регистрацията на търговско дружество е възможно собственикът на капитала или съдружникът/съдружниците да бъде чуждестранно физическо лице или чуждестранно юридическо лице. При изрично заявено желание от клиента можем да възложим на преводач превода на всички документи, като разходите за това се заплащат допълнително.

Предлагаме на своите клиенти експресно учредяване и вписване на дружеството в Търговския регистър, като изготвяме необходимите документи в срок до 24 часа от възлагането.

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори предоставя следните правни услуги:
  • Консултации относно избора на правно-организационна форма на дружество
  • Учредяване и регистрация на едноличен търговец и търговски дружества /ООД, ЕООД, АД, СД и други/. Изготвяне на всички необходими документи
  • Вписване на промени в търговския регистър – промяна в управлението, приемане или изключване на съдружник, прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на акции, промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, прехвърляне на търговско предприятие, промени в капитала на дружеството, апортни вноски
  • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне
  • Прекратяване и ликвидация на търговско дружество
  • Обявяване на актове (годишни финансови отчети, декларации за липса на дейност, покана до кредиторите и др.)
  • Регистрация на търговско представителство на чуждестранна фирма
  • Регистрация на търговско представителство в Регистър БУЛСТАТ
  • Вписване на промени в регистрирано търговско представителство
  • Последващи консултации относно дейността на търговското представителство

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат за регистрация на фирма или вписване на промени по партида на фирма, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.