Гражданско право

Гражданското право е отрасъл на правото, който урежда статута /правното положение/ на гражданско правните субекти и правоотношенията между тях.

Различни клонове на гражданското право са: вещното право, семейното право, наследственото право, облигационното право, авторското право.

Екипът на Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори има своя дългогодишен опит и множество успешно проведени защити в сферата на гражданското право. В резултат на това можем да Ви осигурим правна помощ, съдействие и защита във всички сфери на гражданското право.

Ние можем да Ви предложим:
 • Компетентна консултация по гражданскоправен казус
 • Изготвяне на пълномощни, нотариална покани, всички видове договори, анекси и споразумения
 • Изготвяне на всички видове нотариални актове и придружаващите ги документи, други документи в гражданското право
 • Съдействие при снабдяване с кадастрална скица, с удостоверение за данъчна оценка и всички други необходими документи за извършване на сделка по прехвърляне на недвижим имот
 • Изготвяне на искови молби, отговор на искови молби, въззивна жалба, касационна жалба, жалби, възражения, насрещни претенции, привличане на трето лице помагач, предявяване на обратен иск, обезпечаване на иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот или чрез налагане на запор върху движимо имущество, процесуално представителство пред всички съдилища
 • Представителство пред нотариус, пред всички органи, институции, фирми и частни лица; подаване и получаване на документи, подаване на жалби и молби пред административни органи; откриване и управление на банкови сметки
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и съдебни изпълнители
 • Поставяне под запрещение – изготвяне на всички необходими документи за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лица, които не могат да се грижат сами за себе си; Настойничество и попечителство. Орган по настойничеството и попечителството
 • Актове за гражданско състояние. Процедура по издаване. Съдействие при снабдяване. Регистриране на Акт за раждане или Акт за брак в България. Поправки. Промени
 • Безвестно отсъствие и обявяване на смърт
 • Юридическо лице. Представителство на юридическите лица
 • Юридически лица с нестопанска цел. Сдружения. Фондации. Юридически лица с нестопанска цел в частна и в обществена полза. Регистрация, вписване на промени
 • Консултации, съдействие и подготовка на всички необходими документи във връзка с придобиване на българско гражданство, възстановяване на българско гражданство или освобождаване от българско гражданство
 • Консултации, съдействие и подготовка на всички необходими документи във връзка със снабдяване на чужд гражданин с право на пребиваване на територията на Република България; Временно и постоянно пребиваване на територията на Р.България на чужденци; Придобиване от страна на чужденец на статут продължително пребиваващ в Р.България чужденец

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат по гражданско право, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.