Административно право

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори може да осигури защита срещу незаконосъобразни административни актове. В състояние сме да Ви съдействаме при административно уреждане на въпрос, свързан с Вашето българско гражданство /в случай на придобиване и възстановяване. Ще Ви окажем професионална подкрепа и съдействие и при сдобиването Ви с разрешително или лиценз според упражняваната от Вас дейност.

Адвокатска кантора Евелина Тончева и Партньори предлага широк спектър от правни услуги в областта на административното право

Ние ще ви помогнем при нужда от:

Гражданство и пребиваване в РБ
 • Придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство съгласно Закона за българското гражданство /ЗБГ/ и Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на Глава пета от ЗБГ
 • Консултации по административно право и оказване на ефективно правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ /Закон за чужденците в Република България/, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на всички необходими документи за издаване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната
Актове и Наказателни постановления
 • Изготвяне на възражение срещу Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от съответния административнонаказващ орган – община, Регионална дирекция по горите, РИОСВ, Агенция Митници, КАТ, ИАРА, Агенция по безопасност на храните, РДНСК и други. Процесуално представителство
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията
 • Представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции
 • Изготвяне на молби и заявления до съответната администрация, в това число, но не само до съответната общинска администрация, областна администрация, министерство, КАТ, ОД МВР, РДНСК, РЗИ и други ведомства или съответната дирекция по място
Дела срещу Държавата
 • Консултация и процесуално представителство по дела против държавата и общините за вреди
 • Дела пред Европейския съд по правата на човека
Лицензии, разрешителни, удостоверения
 • Проучване изискванията за упражняване на дейности с особен режим
 • Съдействие при кандидатстване за лицензии, концесии, разрешителни, удостоверения и други документи
 • Водене на процедури за вписване в административни регистри
 • Съдействие при извършване на проверки и упражняване на контрол
 • Съдействие при воденето на административни производства

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат по административно право, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.