Административни услуги

Снабдяване с документи

Ако живеете в чужбина или ако поради друга причина сте възпрепятстван да се снабдите с документи, за които имате право, но нямате физическа възможност, можете да възложите снабдяването си с необходимите Ви документи на нас.

Най-често сме съдействали на клиентите ни при снабдяването им с:
 • Акт за раждане на дете, родено в чужбина
 • Акт за брак, сключен в чужбина, когато единият съпруг е български гражданин
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
 • Схема на самостоятелен обект, скица на поземлен имот
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС
 • Удостоверение за наследници
 • Многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 • Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 • Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 • Удостоверение за съпруга и родствени връзки
 • Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца
 • Удостоверение за семейно положение
Снабдяване с разрешително, лиценз, удостоверение, сертификат и други. Регистрация на търговски обект

Адвокатската ни кантора предоставя на клиентите ни пълно съдействие по снабдяване с необходимия им лиценз, удостоверение, сертификат, разрешение, както и при регистрацията на търговски обект преди откриването му. Такъв документ е необходим за извършването на търговия с определени стоки, за извършването на определени специфични дейности, за отварянето на търговски обект /ресторант, заведение за бързо хранене, закусвалня, столова, кафене, бистро, бар, кафе-аперитив, кафе-бар, бърза закуска или др./. Услугата ни включва обработка на предоставените от клиента документи, подаване на заявление/искане, заплащане за сметка на клиента на дължимите държавни такси, както и представителство пред съответната институция / Община, Митница, ОДБХ, РИОКОЗ, МВР /Министерство на вътрешните работи/ , МТИТС /Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/, други министерства и ведомства.

Най-популярните удостоверение / разрешение / лиценз, за които сме предоставили съдействие, са:
 • Разрешение за търговия с тютюневи изделия
 • Регистрация на обект в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)
 • Регистриране на обект за производство и търговия с храни
 • Категоризация на обект
 • Лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България
 • Лиценз за извършване на международен превоз на товари
 • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност
 • Лиценз за управление на данъчен склад
 • Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и/или товари на територията на Република България
 • Разрешение за таксиметров превоз на пътници
 • Удостоверение от направени измервания за допустимите нива на шум от РИОКОЗ (Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве)
 • Лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество / като дружество със специална инвестиционна цел
 • Разрешение за откриване на аптека / за продажба на лекарствени продукти
 • Разрешение за временно / постоянно пребиваване в България

Сподели в социалните мрежи:

Ако Ви е необходим опитен адвокат за снабдяване с важен за Вас документ или за снабдяване с разрешително, лиценз, сертификат или за регистрация на търговски обект, свържете се с нас!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.