Абонаментно правно обслужване

За улеснение на търговските дружества с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип

Абонаментното правно обслужване се изразява в гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми и правни въпроси, които възникват при упражняване дейността на дружеството и неговото икономическо развитие.

По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите с договор за абонаментно правно обслужване получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На клиентите, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми, на разумни цени.

Какви ползи и предимствата на абонаментното правно обслужване?
 • Спестявате разходи за юрисконсулт (заплати, осигуровки, болнични и др.) – Годишният ви разход по договор за абонаментно правно обслужване е далеч по-нисък от годишната заплата на квалифициран юрисконсулт на постоянен трудов договор, за когото освен това дължите да заплащате и осигуровки. А много често фирмата не разполага с достатъчно правни казуси, които да възложи на назначения юрисконсулт и неговата длъжност се оказва неоправдан разход
 • Спестявате време - при възникнал неотложен правен проблем няма да губите време в търсене на адвокат, когото на първо място не познавате и е естествено да нямате доверие в него и който тепърва да ви изслуша за възникналия правен проблем и с историята на неговото възникване, да се запознае с вашата дейност и със спецификите на казуса Ви
 • Обслужване с приоритет - на клиентите ни, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. По този начин ще получите навременна и компетентна правна помощ на разумни цени
 • Спокойствие и сигурност – с нашия правен абонамент ще сте спокойни, че непрекъснато имате на разположение специалисти, които са запознати в детайли с вашата дейност, които познавате, на които имате вяра и на които можете да разчитате
 • Предварително фиксирани месечни разходи за правно обслужване – срещу фиксирана месечна сума вие получавате много повече. Понякога цената на абонамента се избива само с 2-3 услуги, изчислени при редовни цени
 • Обезпечавате бизнеса си – ще имате зад гърба си постоянна юридическа подкрепа при текущото извършване на дейността Ви. Тя включва разрешаване на всички възникнали проблеми, цялостно оптимизиране на дейността с оглед нейното обезпечение
Услугата е подходяща както за български, така и за чуждестранни фирми, които извършват търговска дейност в България

Абонаментното правно обслужване включва пълната гама на услугите, посочени в сайта на кантората, както и други, съобразени със спецификата на дейността Ви, а именно:

 • Участие в преговори и срещи във връзка с предстоящи търговски сделки и сделки с недвижими имоти
 • Преглед и изготвяне на всички видове договори, пълномощни, декларации, молби, заявления, покани, жалби и други
 • Изготвяне на писмени консултации и правни становища, включително и във връзка с внезапно възникнали правни въпроси
 • Съдействие при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори – изготвяне на трудови договори, заповеди, длъжностни характеристики, декларации и всяка друга необходима документация, с оглед дейността
 • Проследяване на законодателството и измененията в него с оглед вашата търговска дейност; правен анализ относно съответствието на дейността с нормативната база
 • Изготвяне на индивидуални правни стратегии
 • Фирмено разузнаване на евентуални бъдещи контрагенти
 • Цялостно проучване на недвижими имоти, сключване на сделки по придобиване и разпореждане с правото на собственост върху недвижим имот, съдействие пред Банка за предоставяне на кредит, учредяване на ипотека
 • Услуги в Търговския регистър (изготвяне на необходимите документи за вписване в Търговския регистър на последващи промени в правния статут на търговеца) - прехвърляне на дялове, промени в капитала, смяна на съдружници, промени в управлението, промяна на седалище и адрес; прехвърляне на предприятие, преобразуване, ликвидация и др; Изготвяне на документи за Общи събрания, Съвет на директорите, Надзорен съвет и други
 • Представителство пред административни органи от държавната и общинска администрация
 • Проучване на съдебни дела и даване на мнение по тях
 • Събиране на вземания
 • консултации – онлайн или по телефон и др

Сподели в социалните мрежи:

Абонаментното правно обслужване не включва процесуалното представителство по дела. За явяване пред съд се дължи отделно възнаграждение.

Цената на месечната абонаментна такса се определя според вида и обема услуги, от които се нуждаете. За изготвяне на специална и конкретна оферта, направете запитване до нас като изложите приблизително очакванията си от какви услуги и колко често ще се нуждае дейността ви ежемесечно.

Ако Ви е необходим адвокат за абонаментното обслужване на фирмата Ви, потърсете ни!

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Отзиви от клиенти

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.