Правни услуги

Защо да изберете нас?

Екипът ни разполага с ерудирани, високо образовани и квалифицирани специалисти, с доказани личностни и професионални качества и с добра езикова подготовка. Широк е спектърът на предлаганите от нас адвокатски и административни услуги, като подробно за тях можете да се информирате, разглеждайки страницата ни.

При изпълнение на възложената ни работа ние предлагаме високо качество, професионализъм, индивидуален подход и специално внимание към всеки от клиентите ни. В резултат се радваме на тяхното доверие и лоялност към нас през годините.

За нас

Правни услуги

Спестете си рисковете и неприятностите при покупка или при продажба на недвижим имот като се доверите на нашите знания, дългогодишен опит и многобройни доволни клиенти. Ние ще защитим интересите Ви максимално и ефективно.

Адвокатската ни кантора предлага ЕКСПРЕСНО регистрация на фирма, промяна на управител и съдружници, промяна на адреса на управление. Услугите се предлагат и ДИСТАНЦИОННО.

Консултации и представителство пред съд по всички въпроси на семейното право – развод, спор за родителски права, дело за издръжка, делба след развод, домашно насилие, установяване или оспорване на произход, брачен договор, осиновяване.

Ако имате проблем във връзка с наследство или наследени съсобствени имоти – правни консултации, извънсъдебна или съдебна делба, приемане на наследство, отказ от наследство, изготвяне на завещание, обявяване на завещание, оспорване на завещание, Европейско удостоверение за наследство, наследяване с международен елемент.

Mожем да Ви осигурим правна помощ, съдействие и защита във всички сфери на гражданското право.

Придобиване на недвижим имот, учредяване на вещно право – нотариални актове, договори, делба, защита пред съд на правото на собственост, управление на недвижими имоти, комплексно правно обслужване на строителни фирми – договори, снабдяване с документи и др.

Ние имаме дългогодишен опит в предоставянето на цялостно правно обслужване на български и чуждестранни корпоративни клиенти.

Ако Ви е необходим адвокат по облигационно / договорно право или ако Ви е необходим адвокат за събиране на вземанията, спокойно можете да се доверите на знанията ни, индивидуалния ни подход и натрупания през годините опит.

Снабдяване с разрешително, лиценз, удостоверение и други. Регистрация на търговски обект. Снабдяване с документи.

Предлагаме пълен пакет от услуги, който ще Ви спести притесненията, незнанието, объркването в чужда държава.

Пълно съдействие при придобиване на гражданство или уреждане на пребиваване в България. Обжалване на наказателни постановления. Водене на дела пред Европейския съд по правата на човека, както и на дела против държавата или община за вреди.

Необходимост от правно съдействие в сферата на банковото право и кредитирането.

Пълно съдействие и представителство при настъпване на застрахователно събитие, правна защита и представителство пред съд при трудова злополука.

Реабилитиране на осъдени лица по съдебен ред; съдействие при постигането на извънсъдебни и съдебни споразумения с прокуратурата по наказателни дела; Предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство; Процесуално представителство по наказателни дела от частен и общ характер.

Отзиви от клиенти

Защото ценим времето Ви и за още по-голямо Ваше улеснение, ние сме достъпни ДИСТАНЦИОННО от всяка точка на света, без значение на местоположението Ви, без значение от часовите разлики.

Всички услуги, които предлагаме, могат да бъдат изпълнени онлайн, при запазване на високия ни професионализъм, индивидуален подход и при пълна защита на Вашите лични данни и документи. Нашата онлайн услуга на Viber/ What`s App/ Zoom можете да използвате без да напускате дома или офиса си, без да сте затормозени от заетите графици и непреодолими разстояния. Свържете се с нас още днес, за да направите Вашата онлайн консултация и за да ни възложите конкретна работа.

Заявете вашата експресна консултация още СЕГА!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин.